भगवद्‌गीता
श्रीमद्भगवद्‌गीता

दुसऱ्या अध्यायाचे महात्म्य : श्रीमदभगवतगीता

दुसऱ्या अध्यायाचे महात्म्य : श्रीमदभगवतगीता श्री भगवान : लक्ष्मी ! पहिल्या अध्यायाच्या महात्म्याचे उत्तम उपाख्यान मी तुला ऐकवले आहे. आता अन्य अध्यायांचे महात्म्य श्रवण कर. दक्षिण दिशेला वेदवेत्त्या ब्राह्मणांच्या पुरन्दरपुर नावाच्या नगरात श्रीमान देवशर्मा नावाचे […]

भगवद्‌गीता
श्रीमद्भगवद्‌गीता

पहिला अध्याय : अर्जुनविषादयोग

भगवान श्रीकृष्णांनी अर्जुनाच्या निमित्ताने संपूर्ण विश्वाला गीतेच्या स्वरूपात जो महान उपदेश दिला आहे, हा अध्याय त्याची प्रस्तावनाच आहे . त्यात दोन्ही पक्षांतील मुख्य योद्धांची नावे सांगितल्यानंतर मुख्यतः अर्जुनाला कुटुंबनाशाच्या शंकेमुळे उत्पन्न झालेल्या मोहयुक्त विषादचे वर्णन […]

भगवद्‌गीता
श्रीमद्भगवद्‌गीता

पहिल्या अध्यायाचे महात्म्य

श्री पार्वती देवी : भगवन् ! आपण सर्व तत्त्वांचे ज्ञाते आहात. आपल्या कृपेने मला श्रीविष्णू संबंधी विविध प्रकारचे धर्म ऐकायला मिळाले, जे समस्त लोकांचा उद्धार करणारे आहेत. देवेश ! आता मी गीता महात्म्य ऐकू इच्छिते […]

भगवद्‌गीता
श्रीमद्भगवद्‌गीता

श्रीमद्भगवद्‌गीता माहात्म्य

श्री पृथ्वीदेवीने विचारले  हे भगवंता ! हे परमेश्वरा ! हे प्रभो !  प्रारब्ध कर्म भोगत असताना मनुष्याला एकनिष्ठ भक्ती कशी प्राप्त होते ?  II1II  श्री विष्णू भगवान म्हणाले  प्रारब्ध भोगत असताना जो मनुष्य सदैव  श्री […]